ZADZWOŃ DO NAS
0
suma: 0,00 zł do kasy
Regulamin Promocji "Letnia Promocja Legrand"

REGULAMIN KONKURSU EP - Legrand zwany dalej Regulaminem

I. Postanowienia Ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
§ 2. Konkurs jest organizowany przez:
Firmę Elektro-Partner Izabela Opioła, Grzegorz Opioła. Sp. J. z siedzibą w (57-200) Ząbkowicach Śląskich
ul. Wrocławskie 42, NIP 887-180-70-00, zwaną dalej „Organizatorem”.
§ 3. Zadanie konkursowe obejmuje okres od 11.07.2024- do 11.08.2024 r. bądź do wyczerpania zapasów.

§ 4. Konkursem objęty jest cały asortyment firmy Legrand, z wyłączeniem produktów marki Zucchini oraz
systemów zasilania gwarantowanego UPS , znajdujący się w ofercie handlowej Organizatora zwany dalej
„Produktami”.

II. Uczestnicy Konkursu

§ 5. Uczestnikiem może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupów w hurtowni Elektro-
Partner, za pośrednictwem zatrudnionych handlowców hurtowni Elektro-Partner lub za pośrednictwem
sklepu internetowego na platformie: www.tech-elektro.pl działającego pod wspólnym numerem NIP z
firmą Elektro-Partner.

III. Przystąpienie do Konkursu

§ 6. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, wymieniona w § 5 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”,
która dokona wszystkich wymienionych niżej czynności oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych na cele związane z Konkursem, w brzmieniu określonym przez Organizatora.
§ 7. Nieważne jest Zgłoszenie Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na
potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. Zasady Organizacyjne Konkursu

§ 8. Zadaniem Uczestników jest osiągnięcie w okresie od 11.07.2024 - do 11.08.2024 r. - jednorazowych
zakupów na minimum 10 000 netto na produkty marki Legrand, opisane w § 4 Regulaminu lub minimum 1
000 netto w zakupach wyłącznie na osprzęt elektroinstalacyjny marki Legrand.
§ 9. Wartość zakupów Produktów danego Uczestnika, ustalana jest z uwzględnieniem następujących zasad:
Zakup dotyczy okresu od 11.07.2024 - do 11.08.2024 r. przy czym za zakup uważa się: wystawienie przez
Organizatora faktury sprzedaży towaru objętego Konkursem na firmę Uczestnika lub na paragonu
imiennego na dane Uczestnika, pozostającego osobą fizyczną.

V. Nagrody

§ 10. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody dla Uczestników:

2
1. Przy każdym jednorazowym zakupie produktów Legrand za kwotę 10 000 netto, Uczestnik otrzyma 1
sztukę SMARTWACH GARMIN VENU SQ (niebieskoszara ramka z aluminium, szarą kopertą i silikonowym
paskiem)
2. Przy każdym jednorazowym zakupie osprzętu elektroinstalacyjnego marki Legrand za kwotę minimum
1 000 netto, Uczestnik otrzyma 1 sztukę POWERBANK EMOS (WI 1023D, 10 000 mAh, 22,5W +Wireless)
Nagroda zostanie wydawana pod warunkiem, że uczestnik osiągnie lub przekroczy próg zakupów
promowanych produktów określony przez organizatora, o którym mowa w § 9.
§ 11. Każdy Laureat ma prawo wyłącznie do jednej nagrody, niezależnie czy dokonał zakupów na wielokrotność
założonych wartości (np. przy zakupach o wartości 30 000 netto Uczestnik otrzyma 1szt. SMARTWACH
GARMIN VENU SQ)
§ 12. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie nagrodzonych będzie następowało na bieżąco, w trakcie trwania
okresu promocji, a nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.
§ 13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.
§ 14. Nagrody, które nie mogły zostać wydane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
pozostają w dyspozycji Organizatora.

VI. Postępowanie Reklamacyjne

§ 15. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.
§ 16. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Elektro-Partner Izabela Opioła, Grzegorz Opioła. Sp.
J. z siedzibą w (57-200) Ząbkowicach Śląskich ul. Wrocławskie 42, NIP 887-180-70-00. Organizator
poinformuje zgłaszającego reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji o
sposobie jej załatwienia.

VII. Dane osobowe

§ 17. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby
Konkursu– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z
Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także
żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych na cele związane z
Konkursem, jest dobrowolne.

VIII. Postanowienia Końcowe

§ 18. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora (www.elektro-partner.pl) oraz na stronie w/w sklepu internetowego:
www.tech-elektro.pl.
§ 19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl